PROFESIONÁLNĚ, ZÁBAVNĚ!

Tématické články

Mojí tréninkovou filosofií není provádění velkého a nepřehledného množství cviků, které jsou funkčně i časově neefektivní a celkově nehodící se do pohybových programů klientů, kteří sportují 3x, maximálně 4x do týdně. Mým cílem v tomto procesu je zvládnutí techniky základních pohybových stereotypů s postupným progresivním zatížením. Níže naleznete kapitoly pojednávací právě o těchto cvicích , zejména z hlediska techniky a nezbytných průpravných činností předcházející silovému tréninku.1. kapitola - silový trénink v rychlostní kanoistice

2. kapitola - tréninková předpříprava

3. kapitola - shyb

4. kapitola - klik

5. kapitola - nejčastější pohybové problémy v rychlostní kanoistice

6. kapitola - benchpress

7. kapitola - komplexní vícekloubové cviky - Mrtvý tah

8. kapitola - posilovaní středu těla v rychlostní kanoistice

9. kapitola - komplexní vícekloubové cviky - dřep

10. kapitola - komplexní vícekloubové cviky - tlak nad hlavu

11. kapitola - diagnostika, náprava dolní končetiny a kyčelního kloubu

12. kapitola - diagnostika, náprava, bederní a hrudní páteř, ramenní kloub

13. kapitola - komplexní vícekloubové cviky - kettlebell swing

14. kapitola - komplexní a vícekloubové cviky - kettlebell - turecký vztyk